Categories
L

LEFT

1. • n. (gase)khohlwa, (ge)singhele(ni); 2. • adj. sukile; 3. • adj. kha(m)bhile; 4. • adj. sele.

Categories
L

LEAVE

1. • n. likxari, makxari (bunyeti) (class 5+6: li-ma) (lesihlahla/lemuthi); 2. • v. kha(m)bha, kukha(m)bha (class 15: ku-); 3. • v. fulathela, kufulathela (class 15: ku-); 4. • v. sukela, kusukela (mudu/munru kuba ndo/nro) (class 15: ku-); 5. • v. salisa, kusalisa (mudu/munru, ndo/nro kuba mukhu(m)bhulo) (class 15: ku-). LEFT 1. • pt. & pp. kha(m)bhile; 2. • pt. & pp. fulathele; 3. • pt. & pp. sukele; 4. • pt. & pp. salisile; 5. • pt. & pp. sukile.

Categories
L

LEAN

1. • adj. xonyele (Mugombhane); 2. • adj. xwanyele (Lidwaba) [varying spelling & pronunciation].